skråanda

skråandan

(-)(-)
Substantiv
historia

Tesaurus (relaterade ord)