skattmästare

skattmästaren

(-)(-)
Substantiv
historia
Ursprungligen användes ordet skattmästare som titel för en person i en stats eller större institutions förvaltning. Nuförtiden används titeln enbart inom föreningar, stiftelser och liknande organisationer