skada

skadan

(-)(-)
Substantiv
Vanligast medicin

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Ovanlig botanik

Synonymer

Möjliga synonymer

Ovanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
skada

skadar

skadade

skadat

skada

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)