skötsel

skötseln

skötslar

skötslarna

Substantiv
  • "Barnet behöver särskild tillsyn och skötsel i åtminstone sex månader"
  • "I fångenskap, med rätt skötsel, kan de leva i 4-5 år"
  • "Att veta hur man tar hand om skötseln av akvariet gör upplevelsen ännu trevligare"
  • "Drift och skötsel av en arkeologisk fyndplats"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)