skådning

(-)(-)(-)
Substantiv
Vanligast allmänt

Har undergrupp

Möjliga synonymer

Kristalltydning