självhävdelse

självhävdelsen

självhävdelser

självhävdelserna

Substantiv