självförsakelse

självförsakelsen

(-)(-)
Substantiv

Tesaurus (relaterade ord)