sinnesfrånvaro

sinnesfrånvaron

(-)(-)
Substantiv