sekundant

sekundanten

sekundanter

sekundanterna

Substantiv
vapen
sport
vid boxning