sammanträde

sammanträdet

sammanträden

sammanträdena

Substantiv
sammanträde
Ett sammanträde är en formell sammankomst, ofta där man fattar beslut. Kan inte de beslutande sammanträda, kan i vissa fall beslut fattas per capsulam.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)