sammanstötning

sammanstötningen

sammanstötningar

sammanstötningarna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)