sökande

sökandet

(-)

sökandena

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer
söka

söker

sökte

sökt

sök

Verb
  • "...alternativ till tidskrävande metoder för att söka efter information om kritisk infrastruktur i gemenskapen. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

sökande

Adjektiv

Synonymer

Möjliga synonymer

sökande

Adverb