sällskapa

sällskapar

sällskapade

sällskapat

sällskapa

Verb

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)