rutin

rutinen

rutiner

rutinerna

Substantiv
Vanligast
Vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

medicin kemi
flavonglykosid som kan utvinnas bl a ur bovete, har använts medicinskt vid behandling av skörhet i kapillärväggarna

Synonymer

Möjliga synonymer

data

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

vardagligt

Synonymer

Möjliga synonymer
rutin

Substantiv
medicin kemi
flavonglykosid som kan utvinnas bl a ur bovete, har använts medicinskt vid behandling av skörhet i kapillärväggarna