revolutionär

revolutionären

revolutionärer

revolutionärerna

Substantiv
politik

Motsats

Tesaurus (relaterade ord)
revolutionär

Adjektiv
politik

Motsats

Tesaurus (relaterade ord)