reaktionär

reaktionären

reaktionärer

reaktionärerna

Substantiv
vardagligt
om obildad rasistisk sydstatare