Radiohjälpen

(-)(-)(-)
Substantiv
organisation
Varje år genomför radiohjälpen planerade insamlingar för humanitära ändamål i Sverige och utomlands, postgirokonto 90 1950-6.www.svt.se