rörelse

rörelsen

rörelser

rörelserna

Substantiv
Vanligast ekonomi
  • "Han har en egen rörelse"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig allmänt

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)