röra

röran

röror

rörorna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

data
dålig programkodröra

rör

rörde

rört

rör

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer