råd

rådet

råd

råden

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

organisation
  • "Rådet har sju medlemmar"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

ekonomi
ekonomiska möjligheter

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
råda

råder

rådde

rått

råd

Verb
avser det som är för stunden gällande

Synonymer