rätoromanska

rätoromanskan

(-)(-)
Substantiv
lingvistik
ett av Schweiz fyra officiella språk

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
Rätoromanska

(-)(-)(-)
Substantiv