ränta

räntan

räntor

räntorna

Substantiv
Vanligast ekonomi
ränta
Ränta är allmänt priset på lån av pengar. Ränta betalas av någon som lånar pengar och erhålls av någon som lånar ut pengar.
  • "Kommissionen anser följaktligen att det saknas rättslig grund för att kunna bevilja eller kräva kompensation för den ränta som medlemsstaterna eventuellt förlorar eller får till följd av att de tillfälligt har betalat mer eller mindre än de skulle, eftersom det nya beslutet inte gällde när 2002 års budget antogs. eur-lex.europa.eu"
  • "En räntesats om fem procent"

Synonymer

Har del

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Ovanlig zoologi
ränta
De inre organen i en människa eller ett djur, hos det senare ofta kallat innanmäte.
  • ""Vi slaktare lever på våra räntor", sa personalen på slakthuset skämtsamt."

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)