pusta

(-)(-)(-)
Substantiv
geografi
pusta
Begrepp som ofta associeras till det traditionella ungerska landskapet. Det syftar oftast på stäppartade områden inom det stora ungerska slättlandet.

Synonymer

Är en/ett

Övrig relation
pusta

pustar

pustade

pustat

pusta

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)