punkt

punkten

punkter

punkterna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

Möjliga synonymer

Vanligast typografi

Synonymer

Möjliga synonymer

[att] sätta punkt för ngt, (avsluta ngt)
  • "Döden satte punkt för hans strävanden"
  • "sätta punkt för"

Synonymer

Möjliga synonymer

bildligt

Synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer

Det korta tecknet i Morsealfabetet