prejskott

prejskottet

(-)(-)
Substantiv
sjöfart

Tesaurus (relaterade ord)