preferensaktie

preferensaktien

preferensaktier

preferensaktierna

Substantiv
ekonomi

Är del av

Tesaurus (relaterade ord)