postskriptum

postskriptumet

postskriptum

postskriptumen

Substantiv
efterskrift i brev o dyl, förkortas PS