pleonasm

pleonasmen

pleonasmer

pleonasmerna

Substantiv
lingvistik
uttryck som innehåller ett eller flera överflödiga ord, t ex 'alla och envar'pleonasm

pleonasms

Substantiv
lingvistik
uttryck som innehåller ett eller flera överflödiga ord, t ex 'alla och envar'
  • "a tiny little child"