placering

placeringen

placeringar

placeringarna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

Möjliga synonymer

Vanlig sport

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Ovanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

ekonomi
en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser. Avkastningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form av minskade kostnader.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)