philanthropist

philanthropists

Substantiv
person som idkar välgörenhet

Synonymer

Möjliga synonymer