perspektiv

perspektivet

perspektiv

perspektiven

Substantiv

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)perspektiv

Okänd ordklass