patronatsrätt

patronatsrätten

(-)(-)
Substantiv
religion
Patronatsrätt (latin: jus patronatus) innebär en rätt för privatperson (patronus) att tillsätta präster och ibland andra församlingstjänster