patron

patronen

patroner

patronerna

Substantiv
vapen

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

historia

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Behållare för förbrukningsmaterial. vanligen datamateriel

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
patron

patrons

Substantiv
a regular customer

Synonymer

Möjliga synonymer

(Italian) the proprietor of an inn

Synonymer

someone who supports or champions something

Synonymer

Möjliga synonymer