passivitet

passiviteten

passiviteter

passiviteterna

Substantiv

Motsats

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)