passion

passionen

passioner

passionerna

Substantiv
En känsla av stark lidelse mot ngn/ngt
  • "Han har en passion för Italien"

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
passion

passions

Substantiv
  • "the theater was her first love" or "he has a passion for cock fighting"
strong feeling or emotion

Synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer

a feeling of strong sexual desire

Synonymer

Möjliga synonymer