passad

(-)(-)(-)
Substantiv
meteorologi

Tesaurus (relaterade ord)
passa

passade

passat

passa

Verb
typografi
sport
spel

passad

Adjektiv
vardagligt

Möjliga synonymer