pascha

paschan

paschor

paschorna

Substantiv
historia
ämbetsmanna- och officerstitel i Osmanska riket
fjärilarPascha

Namn

Synonymer