otvungen

otvungnare

otvungnast

Adjektiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
otvungen

Uttrycksadjektiv