ottesång

ottesången

(-)(-)
Substantiv
religion

Tesaurus (relaterade ord)