ojämn

ojämnare

ojämnast

Adjektiv
Vanligast
  • "Marken var ojämn"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig matematik
Vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig
  • "En ojämn kamp"

Synonymer

Möjliga synonymer