odjur

odjuret

odjur

odjuren

Substantiv
odjur
Odjur är olika djur som på något sätt är skrämmande. Begreppet är dock mångtydigt då det även kan användas som beteckning på otrevliga människor m.m.

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)