ockrare

ockraren

ockrare

ockrarna

Substantiv
ekonomi
Ocker är enligt svensk rätt ett brott som består i att den som utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år.

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)