observation

observationen

observationer

observationerna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
observation

observations

Substantiv
Vanligast
Vanlig
a remark expressing careful consideration

Synonymer

Möjliga synonymer

Vanlig
facts learned by observing
  • "he reported his observations to the mayor"

Synonymer

Möjliga synonymer

Mindre vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Ovanlig

Möjliga synonymer