neurasteni

neurastenin

(-)(-)
Substantiv
medicin
nervsvaghet, sjukdomstillstånd präglat av allmän psykisk och fysisk kraftlöshet