nämnare

nämnaren

nämnare

nämnarna

Substantiv
matematik

Tesaurus (relaterade ord)