motvind

motvinden

motvindar

motvindarna

Substantiv
meteorologi

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)