motse

motser

motsåg

motsett

motse

Verb

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)