morfem

morfemet

morfem

morfemen

Substantiv
lingvistik
minsta betydelsebärande element i ett språk