meritokrati

meritokratin

meritokrater

meritokraterna

Substantiv
samhälle
Samhällssystem där teoretisk utbildning och begåvning spelar den dominerande rollen vid befordran

Övrig relation

Tesaurus (relaterade ord)