medverka

medverkar

medverkade

medverkat

medverka

Verb
ALLMÄNT

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
medta

medtar

medtog

medtagit

medta

Verb